Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Definicja projektów unijnych
  • Charakterystyka przeprowadzania projektów unijnych
  • Zarządzanie dokumentacją związaną z projektem
  • Czas trwania projektu
  • Budowanie zespołu projektowego
 • Budżet projektów
  • Budżetowanie projektów
  • Pozyskiwanie wsparcia ze środków unijnych
  • Pozyskiwanie sponsorów
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu
 • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie projektami unijnymi
  • Zarządzanie projektami a tworzenie bazy danych funduszy
  • Skuteczne metody zarządzania projektem
  • Najwydajniejsze metody pracy w zespole
  • Metodyka przeprowadzania badań rynkowych
  • Monitoring projektu
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków
  • Redakcja wniosku unijnego
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Promocja projektu unijnego
  • Tworzenie przykładowych projektów i wniosków

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.