Kurs rozliczania, księgowania i realizacji projektów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu rozliczania, księgowania i realizacji projektów, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • zakres prawny prowadzenia i rozliczania projektów
  • zarządzanie projektem
  • wytłumaczenie zagadnień księgowych
  • rozwiązywanie najpopularniejszych problemów związanych z księgowością
  • rozliczanie i kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych
  • administracja dokumentowa
  • rozliczanie wydatków
  • obowiązki księgowego
  • etyka w zawodzie
  • odpowiedzialność cywilna i majątkowa księgowego/osoby odpowiedzialnej za projekt
  • zasady tworzenia budżetu projektu
  • rozliczanie przychodów i wydatków
 • zasady prognozowania opłacalności projektu
 • obowiązki i prawa wynikające z pełnionej funkcji

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.