Kurs rozliczania, księgowania i realizacji projektów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu rozliczania, księgowania i realizacji projektów, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • zakres prawny prowadzenia i rozliczania projektów
 • zarządzanie projektem
 • wytłumaczenie zagadnień księgowych
 • rozwiązywanie najpopularniejszych problemów związanych z księgowością
 • rozliczanie i kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • administracja dokumentowa
 • rozliczanie wydatków
 • obowiązki księgowego
 • etyka w zawodzie
 • odpowiedzialność cywilna i majątkowa księgowego/osoby odpowiedzialnej za projekt
 • zasady tworzenia budżetu projektu
 • rozliczanie przychodów i wydatków
 • zasady prognozowania opłacalności projektu
 • obowiązki i prawa wynikające z pełnionej funkcji

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.