Kurs gospodarowania przestrzenią zieloną i projektowania ogrodów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania terenów zielonych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy architektury krajobrazu,
 • tworzenie nowoczesnych kompozycji,
 • sztuka i style ogrodowe,
 • czynniki kompozycyjne a elementy kompozycji,
 • stylizowanie ogrodów,
 • geodezja w architekturze krajobrazu,
 • powrót do przeszłości, czyli ogród naszych przodków,
 • dobór roślin na podstawie warunków klimatycznych i glebowych,
 • uwarunkowania biologiczne,
 • personalizowanie projektu ogrodu i poznawanie oczekiwań klienta,
 • rodzaje opracowań projektowych,
 • przeprowadzanie negocjacji biznesowych,
 • kosztorysowanie.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.