Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE AUTOCAD
   • Podstawowe operacje na plikach w programie AutoCAD.
   • Zarządzanie danymi graficznymi.
   • Dostosowywanie ustawień rysunkowych i opcji narzędzi.
   • Omówienie podstawowych definicji związanych z pracą w programie AutoCAD.
  • Sprawdzanie i naprawianie rysunku, tworzenie kopii bezpieczeństwa.
  • Tworzenie i edycja pasków narzędzi i obszarów roboczych.
 • TWORZENIE OBIEKTÓW
  • Kreowanie prostych obiektów.
  • Techniki kreskowania, wypełnienia i przykrycia.
  • Modyfikowanie obiektów tekstowych, ustalanie i tworzenie odpowiednich stylów.
  • Tworzenie, edycja i praca z polininiami i multiliniami.
  • Przygotowywanie, edycja i praca z punktami.
  • Regiony: tworzenie i działania na regionach, parametry fizyczne.
 • MANIPULOWANIE OBIEKTAMI
  • Zaznaczanie obiektów.
  • Sterowanie właściwościami obiektów przy pomocy warstw/poziomów
  • Nadzorowanie obiektów.
  • Wymiarowanie obiektów.
  • Modyfikacja obiektów (także za pomocą uchwytów).
  • Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie.
  • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego.
 • RYSOWANIE PRECYZYJNE
  • Mierzenie odległości i kątów, powierzchni.
  • Podstawa rysunku
  • Edycja istniejących i tworzenie własnych stylów wymiarowania.
 • WYDRUK
  • Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.
  • Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru.
  • Ustalanie parametrów wydruku.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.