Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Przeszkody w procesie komunikacyjnym
  • blokady osobiste
  • blokady organizacyjne
 • Cel i znaczenie komunikacji:
  • wpływ sposobu komunikowania się na pracę współpracowników.
  • opracowanie standardu komunikacji,
  • sprawdzone metody komunikowania się,
  • skuteczne metody zarządzania zespołem,
  • cele firmy a cele osobiste,
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  • zachowywanie dbałości komunikacyjnej,
  • świadomość uczuć i potrzeb drugiego człowieka,
  • informacja a interpretacja w komunikacji,
  • komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
  • odpowiednie zadawanie pytań,
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  • dopasowanie technik do celu komunikacji,
  • komunikowanie swojego stanowiska i opinii,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • wpływ sposobu mówienia na odbiór przez otoczenie,
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych,
  • spójność komunikatów,
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie.
 • Księga dobrych praktyk komunikacyjnych- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.