Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy przedsiębiorczości w zakładaniu własnej firmy,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • charakterystyka rynku polskiego na tle rynku europejskiego
 • pożądane kompetencje twarde i miękkie liderów;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • omówienie problematyki leasingu;
 • typizacja przedsiębiorstw ze względu na zakres prawny i rodzaj działalności;
 • możliwości uzyskania wsparcia ze strony Unii Europejskiej;
 • systemy księgowe w MŚP;
 • określanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • problematyka franchisingu;
 • problematyka biznesplanu;
 • problematyka finansowania działalności gospodarczej;
 • cechy dobrego biznesplanu;
 • problematyka faktoringu;
 • zarządzanie dokumentami w ramach współpracy z odpowiednimi urzędami
   • Ewidencja Działalności Gospodarczej,
   • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
   • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej,
   • Krajowy Rejestr Sądowy,
   • Urząd Skarbowy,

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.