Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin.

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy lokalnych sieci komputerowych
  • Topologie sieci
  • Łącza sieciowe
  • Model OSI i DoD
  • Diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP
  • Protokoły sieciowe
  • Tworzenie sieci wi-fi
  • Adresacja IP
  • Rodzaje środowisk sieciowych
  • Sprzętowe składniki sieci
 • Sieciowe systemy operacyjne
  • Rodzaje licencji Windows Server 2008
  • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
  • Konfiguracja serwera jako kontrolera domeny
  • Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi
  • System operacyjny Linux
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
  • Konta użytkowników
  • Telefonia internetowa – VOiP
  • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Zabezpieczenia zasobów sieciowych
  • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
  • Monitorowanie działania sieci
  • Przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Procedury rozwiązywania problemów
  • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  • Cele modernizacji sieci
  • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci
  • Przyśpieszanie działania sieci

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.