Kurs Responsive Web Design

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania stron internetowych z zastosowaniem techniki Responsive Web Design (RWD), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Problematyka języków HTML i CSS
  • Charakterystyka projektowania stron dedykowanych urządzeniom mobilnym
  • Zasady tworzenia przejrzystych stron internetowych
  • Najczęściej spotykane błędy przy tworzeniu witryn internetowych
  • Charakterystyka projektowania interfejsu użytkownika
  • Zapoznanie z narzędziami ułatwiającymi tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi
  • Programy i narzędzia wykorzystywanie w budowaniu responsywnych stron internetowych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.