Podstawowy kurs HTML

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu hipertekstowego języka znaczników (HTML), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawowy zakres wiedzy o języku HTML
  • Znaczniki, edytory, standardy
  • Zasady projektowania stron
  • Serwerowanie
  • Kompatybilność przeglądarki
  • Podstawowe znaczniki
  • Najczęściej popełniane błędy
 • Tworzenie pliku HTML
  • Poszczególne znaczniki
  • Wprowadzanie podziałów i list
  • Formatowanie tekstu
  • Umieszczanie komentarzy
 • Umieszczanie poziomej linii
  • Zamieszczanie obrazków na stronach
  • Wtapianie obrazków w strony
  • Ustawianie zdjęcia, jako tła strony
  • Atrybuty wysokości oraz szerokości
  • Ustawienie zdjęć względem tekstu
  • Formaty plików oraz pobieranie treści
  • Zmienianie wielkości zdjęcia
  • Kolory stron oraz tła
 • Znacznik etykiety
  • Pojęcie hyperlinku
  • Tworzenie i umieszczenie odsyłacza do innej strony
  • Tworzenie odsyłacza w dokumencie
  • Tworzenie prostych ankiet internetowych
  • Używanie zdjęcia jako odsyłacza
  • Nawigacja strony
 • Tworzenie tabeli
  • Dodawanie ramki
  • Zmiana grubości ramki
  • Centrowanie tabeli na stronie
  • Nagłówki kolumn
  • Tworzenie przykładowych tabel
  • Umieszczanie tabeli na stronie
  • Kolor tła
 • Pozycjonowanie strony
  • Informacje o wyszukiwarkach
  • Słowa kluczowe
  • Dane meta
  • Publikowanie strony
  • Tworzenie odpowiednich haseł

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.