Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • typizacja planów produkcyjncyh,
  • metodyka ustalania czasu tworzenia produktów,
  • organizacja produkcji,
  • prognozowanie produkcji,
  • planowanie produkcji i sprzedaży,
  • główny plan produkcji,
  • zasoby ludzkie, produkcyjne oraz infrastrukturalne,
  • typologia klas systemów: MRP, MRP II, ERP,
  • analiza ograniczeń,
  • planistyka a zarządzanie procesami produkcyjnymi i dystrybucją,
  • Lean management.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

  • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
    Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
  • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
  • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
    i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.