Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • planowanie strategiczne,
 • symulowanie taktyki
 • planowanie operacyjne produkcji,
 • cykl tworzenia produktów,
 • sposoby planowania przy danych typach produkcji,
 • przygotowanie produkcji,
 • human resources,
 • zdolności produkcyjne,
 • wyposażenie,
 • prognozowanie,
 • sprzedaż i produkcja,
 • charakterystyka głównego planu produkcji,
 • harmonogram,
 • MRP, MRP II, ERP,
 • ograniczenia i ich analiza,
 • omówienie nowoczesnych metod wspomagających planowanie
 • omówienie harmonogramu produkcji – metodologia Lean.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie