Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • metodologia zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
 • metodologia wychowania przedszkolnego,
 • sposoby rozmawiania z dziećmi,
 • wczesna edukacja a formy alternatywne i aktywizujące,
 • metodyka integracji w edukacji wczesnoszkolnej,
 • sposoby efektywnej nauki,
 • metodyka edukacji ruchowej,
 • zrozumieć małego człowieka, czyli efektywne praca z dzieckiem,
 • zajęcia domowe i teatralne,
 • istota oceny we wczesnej edukacji,
 • problematyka pracy opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • różnice i podobieństwa pomiędzy pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną
 • charakterystyka programów i podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.