Kurs „Szkoła rodziców”

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Dzieci inaczej postrzegają świat niż osoby dorosłe. Inaczej też oceniają i reagują na trudności życia codziennego (rodzina, szkoła, znajomi). Stąd konflikty i nieporozumienia. Kurs przeznaczony jest dla rodziców, wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • efektywne procesy komunikacyjne w rodzinie
 • wpływ relacji rodzinnych na rozwój dziecka,
 • zrozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka,
 • empatia a wychowywanie dziecka,
 • aktywne słuchanie członków rodziny,
 • efektywne sposoby motywowania dziecka,
 • wpływ relacji rodziców z dzieckiem na funkcjonowanie całej rodziny,
 • zarządzanie sytuacjami konfliktowymi,
 • wypracowywanie respektu dziecka wobec rodzica
 • okazywanie wsparcia i zrozumienia dziecku,
 • spokojne rozwiązywanie konfliktów,
 • metodologia nagradzania oraz karania dziecka.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.