Kurs sztuki mediacji społecznej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Kurs przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu podstawowych zasad, rodzajów i technik mediacji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • przedprocesowe próby mediacji,
 • sprawy karne a mediacja,
 • „poznaj mnie, a zrozumiesz mnie”
 • sprawy nieletnich a mediacja,
 • sposoby na zrozumienie drugiego człowieka,
 • sprawy rodzinne a mediacja,
 • mediacja w procesach cywilnych,
 • mediacja w procesach gospodarczych,
 • skuteczne sposoby rozmowy z ludźmi w różnym wieku.
 • mediacja w procesach z zakresu prawa pracy,
 • mediacja w procesach z zakresu oświaty.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.