Kurs zarządzania budżetem domowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania budżetem domowym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • technika planowania i spisywania wydatków
 • dlaczego nie zawsze warto korzystać z promocji?
 • asertywność i samodyscyplina w zarządzaniu budżetem domowym
 • technika robienia zakupów
 • wstęp do budżetu
 • efektywne sposoby redukcji wydatków
 • technika tworzenia budżetu
 • przychody i wydatki
 • technika oszczędzania
 • sporządzanie listy wydatków według potrzeb
 • technika radzenia sobie z długami

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.