Kurs zarządzania jakością usług turystycznych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania biurem turystycznym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy turystyki i informatyzacji
  • Podstawy zagadnienia z zakresu turystyki i rekreacji
  • Najważniejsze pojęcia z zakresu turystyki
  • Przegląd systemów informacyjnych i organizacyjnych
  • Ochrona danych osobowych i firmowych
 • Administracja systemem operacyjnym MS Windows
  • Zarządzanie systemem operacyjnym Microsoft Windows
  • Sieci komputerowe i praca grupowa w praktyce organizacji
 • Rozwiązania informatyczne w turystyce
  • Oprogramowanie komercyjne a darmowe OpenSource
  • Typologia oprogramowań i obsługa
  • Programy ułatwiające prace w turystyce
  • Informatyczne systemy zarządzania
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych
  • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL i inne arkusze kalkulacyjne
  • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
  • Język VBA
  • Automatyzacja pracy przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
  • Wykorzystanie aplikacji obsługi baz danych MS ACCESS (OpenOffice BASE) w pracy firm branży turystycznej
  • Tworzenie i wykorzystywanie multimediów w turystyce
 • Wykorzystywanie multimediów w turystyce i rekreacji
  • Obsługa programów graficznych
  • Tworzenie reklam przyciągających uwagę
  • Produkcja filmu reklamowego
  • Podstawy prawa autorskiego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.