Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD
  • Omówienie podstawowych definicji związanych z pracą w programie AutoCAD
  • Podstawowe operacje na plikach w programie AutoCAD
  • Zarządzanie danymi graficznymi
  • Podstawowe funkcje programu AutoCAD
 • Tworzenie prostych obiektów
  • Techniki kreskowania, wypełnienia i przykrycia
  • Edytowanie obiektów tekstowych
 • Manipulowanie obiektami
  • Modyfikacja obiektów
  • Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie
  • Zaznaczanie obiektów
  • Zarządzanie obiektami
  • Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego
  • Wymiarowanie obiektów
 • Wydruk
  • Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu
  • Parametry wydruku
  • Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ