Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • Znajomość i obsługa głównych komponentów komputera myszy, klawiatury, monitora, napędu CD/DVD
  • Obsługa urządzeń peryferyjnych – drukarki, pendrive’a, skanera
  • Historia systemów Windows i umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7,8,10)
  • Umiejętność konfigurowania aplikacji
  • Zabezpieczenia antywirusowe
  • Programy antywirusowe
  • Rozwiązywanie najczęstszych problemów z oprogramowaniem i sprzętem.
  • Instalacja i deinstalacja programów
  • Omówienie typów kont użytkowników oraz praw dostępu, administrowanie systemem
 • Poczta elektroniczna, wyszukiwanie i wykorzystanie z informacji oraz multimediów
  • Obsługa poczty elektronicznej – odbieranie, przesyłanie, odpowiadanie na listy elektroniczne, dołączanie i odczytywanie załączników do listów
  • Korzystanie z Internetu, efektywne sposoby wyszukiwania informacji
  • Odtwarzanie multimediów na stronach internetowych (uruchomienie i nawigowanie po zawartości)
  • Bezpieczne korzystanie z Internetu
  • Aktywne nawigowanie na stronach internetowych
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Tworzenie nowych dokumentów różnego typu
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych – prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji
  • Publikowanie prezentacji
  • Zarządzanie dokumentami
  • Wstawianie ilustracji do plików różnego typu
  • Zawijanie tekstu
  • Tworzenie i formatowanie obiektów graficznych
  • Edycja tekstu
  • Podstawowe formatowanie tekstu
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego
  • Transfer materiałów multimedialnych do komputera
  • Przegląd formatów
  • Obróbka materiałów multimedialnych
  • Obsługa kamery cyfrowej i mikrofonu
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Korzystanie z komputera a zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych).
  • Prawa autorskie
  • Naruszanie praw autorskich
  • Problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane
  • Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.
 • Podstawy e-nauczania
  • Przegląd platform e-nauczania
  • Korzystanie z dziennika elektronicznego
  • Kontrola aktywności ucznia
  • Portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów
  • Publikowanie w dzienniku elektronicznym

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ